Scroll Top
Bescherming van het milieu
Logo recycled materials
rPET
Duurzaam materiaal

Wij gebruiken gerecycled polyester rPET in onze producten. rPET is van even goede kwaliteit als nieuw geproduceerd polyester, maar gebruikt 2/3 minder energie en tot 90% minder water bij de productie.

Door te recycleren, zorgen we ervoor dat er minder plastic in de natuur terechtkomt.

PLANT-MY-TREE®
Trend Atelier is een klimaatbeschermingspartner van PLANT-MY-TREE®.

Wij steunen PLANT-MY-TREE®, dat zich inzet voor klimaat- en milieubescherming. Zo worden bomen geplant en bossen herbebost om onze lucht en ons klimaat duurzaam in stand te houden en te beschermen. Samen met vele grote en kleine partners draagt PLANT-MY-TREE® volgens het motto “Elke boom telt” en “Klimaatbescherming is leuk” bij aan de milieu- en klimaatbescherming om ook voor toekomstige generaties een leefbare wereld achter te laten.

PLANT-MY-TREE®

Sinds 2007 voert PLANT-MY-TREE® in heel Duitsland bebossingsprojecten voor CO²-compensatie uit. Het doel is milieu- en klimaatbescherming in Duitsland, d.w.z. daar waar ook onze CO²-uitstoot plaatsvindt.

Sinds 2020 voert PLANT-MY-TREE® naast de eerste bebossing ook bosomvormings- en bosbeschermingsprojecten uit, waarbij de nadruk wordt gelegd op een hoog niveau van biodiversiteit. Hier wordt rekening gehouden met de regionale omstandigheden en worden, indien mogelijk, gemengde bossen aangeplant. Na tientallen jaren ontstaat zo een natuurlijke habitat voor insecten en dieren.

Duurzame boomaanplantingen op de hoofdzakelijk in eigendom zijnde gebieden en een geplande projectduur van ten minste 99 jaar, tijdens welke geen ontbossing of economisch gebruik mag plaatsvinden, onderstrepen de klimaatbeschermingsdoelstellingen op lange termijn van PLANT-MY-TREE®. Op verzoek van onze projectpartners voeren wij ook bebossing uit op grond die ons ter beschikking wordt gesteld.

Bij individuele voorwaarden ligt de nadruk ook hier op CO2-compensatie op lange termijn.

Kwaliteit, ervaring, tevreden samenwerkingspartners en een goed gevoel zijn ook belangrijk op het gebied van milieu- en klimaatbescherming.

PLANT-MY-TREE® werd begin 2020 met succes gecertificeerd volgens DIN ISO 9001:2015 door TÜV Rheinland.

PLANT-MY-TREE Verplanten
Datenschutz-Präferenzen
Wenn Sie unsere Website besuchen, können über Ihren Browser Informationen von bestimmten Diensten gespeichert werden, in der Regel in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung auf unserer Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.